November 24, 2020

งานศึกษาใหม่พบว่า “การเล่นเกม” ช่วยพัฒนา “ศีลธรรม” ของเด็กและเยาวชนได้

งานศึกษาใหม่พบว่า “การเล่นเกม” มีผลกระทบต่อการพัฒนาศีลธรรมของเด็กและเยาวชนได้

(มีการเปิดเผยเนื้อหา BioShock ภาคแรกเล็กน้อย)


เชื่อว่าหลายคนที่ตามข่าวในวงการเกม จะพบกับปัญหาการโทษเกมต่างๆ นานา รวมทั้งมีงานศึกษษมารองรับว่าเกมก่อให้เกิดความรุนแรง จากการเลียนแบบเกม เช่นการเล่นเกม GTA จะทำให้มีอารมณ์รุนแรง พฤติกรรมก้าวร้าว แต่ทุกวันนี้ กลับมีงานศึกษาที่ให้ผลตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ว่า “วิดีโอเกม” ไม่ได้มีผลโดยตรง และมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของมนุษย์มากกว่าที่คาดไว้


ผลจากงานศึกษาล่าสุดพบว่า เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี จะได้รับผลกระทบจากวิดีโอเกม ต่อการพัฒนาด้านศึลธรรม แต่ว่านี่คือเรื่องดี เพราะการพัฒนาที่ว่านี้เกิดจากการที่วิดีโอเกมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เห็นถึงสาเหตุ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจทำอะไรก็ตามในเกม ซึ่งส่งเสริมความมีเหตุผลของผู้เล่นมากขึ้น


งานศึกษานี้ได้ยกเหตุการณ์สำคัญในวิดีโอเกมเพื่อเป็นตัวอย่างในการให้เหตุผลทางศีลธรรม คือ การตัดสินใจที่จะฆ่า หรือ ช่วยชีวิตเหล่า Little Sisters ในเกม BioShock เนื่องจากเหตุการณ์นี้กระตุ้นให้เกิดการชั่งน้ำหนักถึงเหตุการณ์ที่ตามมาของสองทางเลือก


โดยงานศึกษานี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียน 166 คน อายุระหว่าง 13-18 ปี และนักศึกษา 135 คน อายุระหว่าง 17-27 ปี พวกเขาจะได้ตอบคำถาม 11 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของเกมกับศีลธรรมของเขา จากผลสำรวจนี้พบว่า วัยรุ่นหญิงมีการพัฒนาทางศีลธรรมดีกว่าวัยรุ่นชาย แต่ในขณะเดียวกัน วัยรุ่นชายที่เล่นเกมเป็นประจำกลับมีการพัฒนาทางศีลธรรมที่มากกว่า และการเล่นเกมที่หลากหลาย จะทำให้ความมีเหตุผลทางศีลธรรมสูงขึ้นตามไปด้วย


งานศึกษานี้ยังพบอีกว่า ผู้เล่นอาจ “มีส่วนร่วมน้อยลง” หลังจากเล่นเกมที่มีความรุนแรงสูง แต่ก็สังเกตว่านี่เป็นความสัมพันธ์ที่เบาบาง และการพัฒนาทางศีลธรรมที่มีผลจากวิดีโอเกมนั้นจะใช้ได้กับผู้ที่อายุไม่เกิน 18 ปี หากใช้กลุ่มตัวอย่างที่มากกว่านั้นอาจไม่ให้ผลสรุปตามที่กล่าวไว้


เรียกได้ว่างานศึกษานี้ สอดคล้องกับงานศึกษาเกี่ยวกับวิดีโอเกมที่ออกมาภายหลังอีกหลายชิ้น ที่ให้ผลสรุปใกล้เคียงกันว่า “วิดีโอเกมนั้นมีประโยชน์กับเด็ก” และงานศึกษาที่ให้ผลแบบนี้ก็จะคงมีออกมาให้เห็นกันมากขึ้น

Source: Game Rant